ROMEX

Produkcja metalowych wyrobów złącznych od 1986 r.